Kvalitet

Etikkstyring

Etikkstyring

  • Vi støtter og stoler på at våre ansatte jobber med lidenskap og tillit, og oppfordrer dem dermed til å engasjere seg i å styrke virksomheten vår og bli en del av selskapets visjon om å skape global verdi basert på rettferdige praksis, samtidig som vi forfølger våre kjerneverdier om innovasjon, utfordring og partnerskap.
  • Vi tenker og handler fra kundens perspektiv for å øke kundeverdien og leve opp til kundenes forventninger.
  • Vi ønsker å skape en bedriftskultur der de ansatte samarbeider i harmoni for å oppnå vekst basert på gjensidig tillit og respekt.
  • Vi gjør vårt ytterste for å maksimere aksjonærers og investorers fortjeneste.
  • Vi ønsker å vokse sammen med konkurrentene gjennom fri konkurranse basert på gjensidig tillit og rettferdig transaksjonspraksis.
  • Vi ønsker å bidra til nasjonenes utvikling og styrke sosial velferd som en ansvarlig global samfunnsborger.
  • Vi står klare til å tilfredsstille alle rimelige kundekrav og implementere deres verdifulle forslag, og dermed øke verdien for kunden.
  • Vi beskytter kunders opplysninger og eiendom, og utleverer aldri informasjon til noen uten forhåndsgodkjenning fra kundene.