Kvalitet

Etiske Retningslinjer

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_single_image image=»6950″ img_size=»full»][vc_text_separator title=»» border_width=»2″ css=».vc_custom_1557549977236{margin-top: 45px !important;}»][vc_custom_heading text=»Etiske retningslinjer» google_fonts=»font_family:Nunito%3A300%2Cregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal» css=».vc_custom_1557867825835{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}»][vc_text_separator title=»» border_width=»2″ css=».vc_custom_1557549987097{margin-bottom: 45px !important;}»][vc_column_text]

Formål

Som et ansvarlig og globalt aktivt selskap jobber Modulbygg Gruppen AS i henhold til de høyeste etiske standarder. Disse etiske retningslinjene tar sikte på å sikre virksomhetens suksess basert på tillit hos våre kunder og publikum.[/vc_column_text][vc_column_text]

Retningslinjer

Modulbygg Gruppen AS støtter og respekterer beskyttelsen av internasjonalt anerkjente menneskerettighets- og arbeidsstandarder fastsatt i verdenserklæringen om menneskerettigheter og den internasjonale arbeidsorganisasjonens kjernekonvensjoner. Ingen av disse prinsippene skal ofres når og der vi driver virksomhet.

Modulbygg Gruppen AS respekterer alle menneskers verdighet og forventer at ansatte, datterselskaper, leverandører og entreprenører følger retningslinjene som er skissert i de ovennevnte konvensjonene.[/vc_column_text][vc_text_separator title=»» border_width=»2″ css=».vc_custom_1557549977236{margin-top: 45px !important;}»][vc_custom_heading text=»Monopolforebyggende retningslinjer» font_container=»tag:h3|text_align:left» google_fonts=»font_family:Nunito%3A300%2Cregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal» css=».vc_custom_1557867869051{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}»][vc_text_separator title=»» border_width=»2″ css=».vc_custom_1557549987097{margin-bottom: 45px !important;}»][vc_column_text]

Formål

Etisk forretningsmessig atferd og overholdelse av gjeldende lover (innenlands og på alle steder selskapet har virksomhet) er en hjørnestein i Modulbygg Gruppen AS` forretningsfilosofi. Disse etiske retningslinjene tar sikte på å sikre virksomhetens suksess basert på tillit hos våre kunder og publikum.[/vc_column_text][vc_column_text]

Retningslinjer

Modulbygg Gruppen AS etterstreber å overholde de høyeste standarder for rettferdighet i all sin virksomhet.

Modulbygg Gruppen AS skal overholde monopolforebyggende  prinsipper og gjeldende lover i all sin virksomhet over hele verden. Særlig er det Modulbygg Gruppen AS` policy ikke å drive med noe av det følgende:

 • oppnåelse av utilbørlige fordeler fra prissamarbeid (fastsetting av priser gjennom avtaler med konkurrenter, ved bruk av monopolstilling eller annen posisjon (for eksempel overfor leverandører)
 • oppnåelse av utilbørlige fordeler fra tilbudssamarbeid (avtale om budgivningsvilkår med konkurrenter eller andre tredjeparter)
 • oppnåelse av utilbørlige fordeler fra markedsfordelingsordninger (avtaler om markedsfordeling med konkurrenter)
 • deltakelse i felles boikotter (enhver beslutning om ikke å drive virksomhet med en part skal gjøres internt og være basert på legitime og juridiske årsaker)
 • oppnåelse av utilbørlige fordeler fra bransjeforeningsmøter (bransjeforeningsmøter skal aldri brukes til å bli enige om eller diskutere noen av de ovennevnte temaene)
 • urettmessige fusjoner og oppkjøp (vi respekterer gjeldende lover knyttet til fusjoner og oppkjøp)

[/vc_column_text][vc_column_text]

Gyldighetsområde

Disse retningslinjene gjelder for alle ledere, ansatte og datterselskaper i Modulbygg Gruppen AS i alle deres funksjoner og på alle steder. Vi forventer også at våre samarbeidspartnere, leverandører og entreprenører overholder de høyeste krav når det gjelder arbeid mot monopol og korrupsjon.[/vc_column_text][vc_column_text]

Respekt for ansatte og deres ansvar

 1. Vi behandler alle ansatte likt og diskriminerer ikke blant dem på grunnlag av fødested, funksjonshemning, utdanningsbakgrunn, kjønn, alder eller religion.
 2. Vi vurderer de ansattes kapasitet og prestasjoner basert på klare og rettferdige kriterier.
 3. Vi respekterer medarbeidernes autonomi og kreativitet i arbeidet.
 4. Vi fremmer en sunn bedriftskultur der de ansatte tar beslutninger og har en opptreden basert på ærlighet, tillit, kommunikasjon og gjensidig respekt.
 5. De ansatte utleverer ingen forretningsmessig informasjon og verner om andre materielle og immaterielle eiendeler.
 6. De ansatte forstår og overholder selskapets retningslinjer, gjeldende lover og forskrifter.
 7. Vi respekterer og overholder alle gjeldende lover og forskrifter fra det internasjonale samfunn.

[/vc_column_text][vc_column_text]

Markedsøkonomisk etterlevelse

 1. Vi respekterer en rettferdig og fri markedsøkonomisk orden og tar ikke del i urettferdig monopolpraksis.
 2. Vi diskuterer ikke bud, markedsfordeling, prisrigging osv. med andre selskaper, og vi er heller ikke del av noe syndikat eller en noen gruppe med et slikt formål.
 3. Vi forsøker ikke å oppnå utilbørlig fortjeneste gjennom ulovlige sammenstillinger eller bruk av konkurrenters ikke-offentlige opplysninger.
 4. Vi søker gjensidig vekst og bærekraftig styring, og søker derfor å støtte våre samarbeidspartnere på ulike fronter, herunder innen økonomi, teknologiutvikling og ledelsesopplæring, slik at de kan konkurrere i markedet med bedre kapasitet.
 5. I valget av forretningspartnere gir vi like kontraktsbudmuligheter til alle kvalifiserte selskaper basert på objektive og rimelige kriterier.
 6. Vi etterstreber å opprettholde en god kontraktsbudpraksis. For dette formålet vil vi verken misbruke en sterk forhandlingsposisjon til å stille urimelige krav til forretningspartnere eller delta i urettferdig markedstransaksjoner.
 7. Vi vil sørge for at forretningspartnere oppfyller våre høye etiske standarder og vil oppfordre dem til å treffe riktige tiltak ved eventuell uønsket praksis.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]