Modulbygg

Fordeler med modulære bygninger

[vc_row][vc_column width=»1/4″][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_single_image image=»6879″ img_size=»full»][vc_text_separator title=»» border_width=»2″ css=».vc_custom_1557512645351{margin-top: 30px !important;}»][vc_custom_heading text=»Fordeler med modulære bygninger» google_fonts=»font_family:Nunito%3A300%2Cregular%2C700|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal» css=».vc_custom_1557835279640{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 30px !important;}»][vc_text_separator title=»» border_width=»2″ css=».vc_custom_1557512622321{margin-bottom: 45px !important;}»][vc_custom_heading text=»Hvorfor permanente modulære bygninger?» font_container=»tag:h4|text_align:left» google_fonts=»font_family:Nunito%3A300%2Cregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal» css=».vc_custom_1557835290032{margin-top: 45px !important;margin-bottom: 45px !important;}»][vc_column_text el_class=»text_justify»]Permanente modulære bygninger er en alternativ byggemetode som innebærer å gjøre mer i forkant av arbeidet på selve byggeplassen. Vi bygger «volumetriske» byggeklosser til nær ferdigstillelse med gulv, vegger, tak, belysning og hjelpesystemer. Vi produserer alt innendørs under kontrollerte forhold. Etter ferdigstillelse transporterer vi modulene til byggestedet. Modulære bygninger kan ha en eller flere etasjer med trerammestruktur med nesten ubegrensede tilpasningsalternativer.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Fordi forberedelsene på stedet og fabrikkproduksjonen løper samtidig, kan permanente modulprosjekter spare tid i forhold til tradisjonelle byggemåter.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Fremskritt innen designteknologi og bygningsinformasjonmodellering (BIM) muliggjør et enda bedre samarbeid mellom designere, ingeniører, modulbyggere og bygningsinstallatører. Videre har design-bygging-baserte former for prosjektleveranse, integrerte tilnærminger til bygging og eiers vilje til å avvike fra tradisjonell design-bud-bygging bidratt til å bane vei for mer vellykkede modulære prosjekter rundt om i verden.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=»Hvorfor midlertidige modulære bygninger?» font_container=»tag:h4|text_align:left» google_fonts=»font_family:Nunito%3A300%2Cregular%2C700|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal» css=».vc_custom_1557835344687{margin-top: 45px !important;margin-bottom: 45px !important;}»][vc_column_text el_class=»text_justify»]Det er mange fordeler med å bruke modulær teknologi på kommersielle byggeprosjekter.  Noen av disse er det kontrollerte produksjonsmiljøet, muligheten for samtidig bygging og kortere byggesyklus, men hoveddriverne for prefabrikering og modulær bruk er å forbedre produktiviteten og oppnå konkurransefortrinn og større avkastning. I tillegg er muligheten til å integrere bærekraftig design ved hjelp av grønne bygningselementer og Energy Star-kompatibelt byggedesign enkelt og kostnadseffektivt i modulære prosjekter en fordel for mange brukere.[/vc_column_text][vc_column_text]Ser man på fordelene, er det bare sunn fornuft:

  • Kortere tid ut til marked
  • Budsjettsikkerhet
  • Konsistent kvalitet
  • Redusert risiko
  • Stille bygging
  • Grønt design
  • Sikkerhet
  • En ren byggeplass

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Dette er de viktigste områdene der modulære byggemetoder har vist seg å være iboende fordelaktige i forhold på kommersielle byggeprosjekter:[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Kostnadsbesparelser – Effektivisering av prosessen reduserer ikke bare tiden det tar å fullføre et prosjekt. Det reduserer også kostnadene. Å minimere arbeidskraft, forsinkelser og materialavfall som vanligvis er knyttet til design og bygging av en bygning, betyr at modulbygging kan kutte kostnadene med opptil 20 %.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Strømlinjeformede, samtidige byggeaktiviteter – Det unike med modulbygging er at forberedelsene på byggestedet utføres samtidig som modulene sammenstilles. Også unikt er evnen til samtidig å bygge en bygnings gulv, vegger, tak og takbjelker. Under byggingen på stedet kan ikke veggene reises før gulvene er på plass, og ytterligere gulv, tak og takbjelker kan ikke legges til før veggene er reist. Denne modulære prosessen gir ofte byggetider som er halvparten så korte som konvensjonell bygging og muliggjør tidligere ibruktaking, noe som reduserer både finansierings- og tilsynskostnader.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Reduserte arbeidskostnader – Modulbygninger bygges utenfor stedet av profesjonelle, opplærte arbeidere til en fast pris. Dette reduserer høye kostnader for arbeidskraft og tilsyn, og eliminerer andre kostnader forbundet med forsinkelser i leveranser.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Mindre materialavfall – Prefabrikering gjør det mulig å optimalisere byggematerialinnkjøp og -bruk samtidig som avfallet reduseres. Materialer leveres i store partier til produksjonsanlegget, der de oppbevares i et beskyttet miljø som er trygt for tyveri og eksponering for miljøforholdene man finner på et tradisjonelt arbeidssted. Fabrikken gjenbruker eller resirkulerer avfallsmaterialer på et høyere nivå enn ved bygging på stedet og reduserer mengden avfall i deponier.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Færre værrelaterte forsinkelser – Arbeidet som utføres ved fabrikken, forsinkes ikke av værforhold som vanligvis fører til forsinkelser på vanlige byggeplasser, og dermed reduseres de samlede forsinkelsene. Når strukturen først er på stedet, er den værtett og reduserer også forsinkelser i den endelige ferdigstillelsen.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Mindre materialeksponering mot hardt vær – Mange av luftkvalitetsproblemene man ser i nye bygg, skyldes høy fuktighet i rammematerialene. Fordi den modulære strukturen i det vesentlige fullføres i fabrikkontrollerte omgivelser ved bruk av tørre materialer, elimineres potensialet for at høye fuktighetsnivåer fanges inn i den nye konstruksjonen og resulterende fuktrelaterte problemer.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Mindre støy på stedet – Modulstrukturen bygges utenfor stedet samtidig som fundamenteringen og annet forberedende arbeid på stedet og reduserer dermed tidsbruk i og påvirkning på omgivelsene rundt byggestedet ved å redusere antall kjøretøy, arbeidere og utstyr som kreves på stedet.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Sikrere bygging – Modulbygging er et sikrere alternativ. Konvensjonelle byggearbeidere jobber ofte i ugunstige omgivelser der de må håndtere ekstreme temperaturer, regn, vind og ulike kombinasjoner av naturlige forhold. Dette er et mye mer utfordrende miljø å jobbe trygt i. I tillegg er potensialet for skader, herunder fall – den vanligste arbeidsplassrisikoen – mye høyere. I fabrikkontrollerte omgivelser tilordnes hver enkelt arbeider vanligvis en arbeidsstasjon som er utstyrt med alt utstyr som er nødvendig for at arbeidsmiljøet skal være så trygt som mulig. Modulbygging utenfor stedet eliminerer også farene forbundet med materialer, utstyr og en ufullstendig byggeprosess som er typisk for byggeplasser som kan tiltrekke nysgjerrige og uvelkomne «besøkende» (f.eks. elever på skoletur).[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Fleksibilitet – Når behovene endres, kan modulbygninger demonteres og modulene flyttes eller gjøres om for ny bruk, noe som reduserer behovet for råmaterialer og minimerer mengden energi som forbrukes for å sette opp en ny bygning i tråd med de nye behovene. I hovedsak kan hele bygningen resirkuleres i enkelte tilfeller.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Tilpasning – Modulære bygninger designes ofte for rask tillegging eller fjerning av en eller flere «moduler», noe som minimerer forstyrrelser for nærliggende bygninger og omgivelser.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Kvalitet – Med modulbygging kan dere få en struktur bygget i henhold til samme lokale normer med en byggekvalitet like god eller bedre enn tilsvarende stedsbygget bygning og på mye kortere tid. Ved å kombinere tradisjonelle byggteknikker, kvalitetsproduksjon og tredjepartsbyråer som tilbyr tilfeldige inspeksjoner, testing og sertifiseringstjenester for kvalitetskontroll, bygger modulære bygninger i henhold til relevante lokale, statlige og nasjonale forskrifter og normer. På grunn av behovet for å transportere moduler til det endelige byggestedet må hver modul bygges for å kunne tåle transport- og installasjonskrav. Den endelige modul-til-modul-sammenstillingen av uavhengig holdbare komponenter gir derfor et sluttprodukt som er mer varig og strukturelt solid enn konvensjonelle strukturer.

Disse praktiske tids- og pengebesparende fordelene ved modulære bygninger oppfyller effektivt de spesialiserte behovene til mange ulike bransjer og virksomheter. Modulær bygging gir overbevisende fordeler når det gjelder kvalitet, kostnader, holdbarhet og miljøpåvirkning.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Effektivitet – Å bygge en hel bygning på stedet er notorisk ineffektivt. Det innebærer typisk koordinering av flere ulike team, noe som altfor ofte resulterer i feilkommunikasjon, konflikter og feil som krever kostbare returer til tegnebrettet – alt før man engang har satt spaden i jorda.

Når planene endelig er fastsatt, er ikke byggeprosessen i seg selv særlig mer effektiv. Forsinkelser i materialleveranser, vanskeligheter med å organisere store team og mye utstyr, og dårlig vær er bare noen av faktorene som oftest fører til forsinkelser.

Modulbygging minimerer alle disse problemene ved å strømlinjeforme hele prefabrikerings- og byggeprosessen.

Ved å velge fra eksisterende, forhåndsutviklede designmaler som er godkjent og skalerbare for å passe et bredt spekter av behov, reduseres tiden som kreves for å designe en modulær bygning. Og prosessen med å fabrikere enhetene utenfor stedet mens byggeplassen forberedes betyr at eventuelle forsinkelser som inntreffer på stedet, ikke påvirker fremdriften på fabrikken.

Effektiviteten fortsetter i byggingens sluttfase. Siden de modulære enhetene allerede har blitt ferdigstilt ved fabrikken, helt ned til overflatebehandling, trenger de bare å monteres på stedet – en oppgave som kan utføres på noen få dager, ikke måneder eller år.

Ved slutten av prosjektet kan valg av modulære metoder spare en eiendomseier for så mye som 50 % av tiden i forhold til tradisjonell bygging.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]Styrke – Strukturelt sett er modulære bygninger generelt sterkere enn stedsbyggede bygninger, fordi hver modul er konstruert uavhengig for å tåle transport og kranarbeider på prosjektplattformen. Når modulene så er sammenstilt og sikret, blir de én enkelt integrert bygning. Bygging på fabrikk muliggjør bedre konstruksjonskvalitet.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=»text_justify»]

Ser man alle disse faktorene under ett, ser man at modulbygging gir bygninger av høyere kvalitet på mindre tid og til en lavere pris, og med mindre avfall enn tradisjonelle byggemetoder. Det er derfor ikke rart at prosessen blir stadig mer populær i Noden og rundt om i verden

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]