Kvalitet

Vi tenker alltid fra kundenes perspektiv

Modulbygg Gruppen AS søker å forbedre verdien for kundene våre basert på vår ledelsesfilosofi: «Vi tenker fra kundenes perspektiv for å kunne være ved deres side hele tiden.»

Vi identifiserer kundenes behov kontinuerlig gjennom regelmessige kundetilfredshetsundersøkelser. Vi bruker resultatene i vår medarbeideropplæring, samtidig som vi handler umiddelbart når det er aktuelt. Basert på sin kundeorienterte tankegang vil selskapet fortsette å diversifisere sine kommunikasjonskanaler med kundene og fremme kontinuerlig kvalitetsinnovasjon for å levere optimal verdi til kundene.