For best å forstå hvordan modulære bygninger omformer byene våre, må vi forstå hva de er.

Modulbygging er en nyskapende, bærekraftig byggemetode som benytter smarte produksjonsteknikker utenfor stedet til å prefabrikkere hele bygningsløsninger i leverbare moduldeler.

Denne prosessen muliggjør bygging under kontrollerte forhold på fabrikk med samme materialer og etter samme byggenormer og -standarder som konvensjonelt bygde bygninger, men på omtrent halvparten av tiden.

Her er to typer modulære bygninger:

 

1. Midlertidige bygninger

Dette er bygninger som transporteres til et sted for et bestemt, men midlertidig formål. Denne typen modulære bygning er vanligvis mindre og velegnet til bruk som for eksempel:

 • midlertidige skoler og barnehager
 • midlertidige arbeidsboliger, overnatting
 • medisinske klinikker
 • byggeplasskontorer

Da de ikke er permanent installert på stedet, kan flyttbare modulære bygninger lett flyttes når formålet er oppfylt, og så leveres til neste sted på kort tid.

2. Permanente modulære bygninger

Som navnet antyder er permanente modulære bygninger som er bygget for være permanent montert på stedet og er typisk større enn midlertidige bygninger. Permanente modulære bygninger kan bygges for å betjene nesten hvilken som helst funksjon, men brukes oftest for:

 • leiligheter
 • turisme
 • seniorboliger
 • utdanningsbygg
 • studentboliger
 • kontorbygninger
 • butikklokaler
Primary Color
default
color 2
color 3
color 4
color 5
color 6
color 7
color 8
color 9
color 10
color 11
color 12