Modulbygg

Modulbyggprosessen

Modulbyggprosessen

Modulær bygging tar mye av byggeprosessen bort fra selve stedet og inn i vårt toppmoderne innendørsanlegg, noe som så godt som eliminerer forsinkelser og avfall man ser på byggeplasser.

Å bygge på en tradisjonell byggeplass kan være langt mer tidkrevende og kostbart. Nedenfor er en prosjekttidslinje som illustrerer tradisjonell bygging versus modulbygging. Disse modulkontorene har samme funksjonalitet og er et godt alternativ for mer effektive prosjekter.

Vi starter med utforming, forberedelser og godkjenningsprosessen – det innledende stadiet.

Mens vi gjør fundamenteringer og forbereder byggestedet er bygningsenhetene – modulene – allerede i ferd med å ta form, etter hvert som de beveger seg nedover produksjonslinjene i vårt innendørs klimakontrollerte anlegg.

Når stedet er klart, blir modulenhetene sendt, montert og installert for å danne din perfekte bygning – i tide og i tråd med budsjettet. Byggefasen er der den modulære prosessen skiller seg ut som fremtiden innen bygging.

Hvordan bygges modulære bygninger?

Alle modulære bygninger har to grunnleggende komponenter:

1. komponenten på stedet og komponenten utenfor stedet  Komponenten på stedet består av alt arbeidet som må gjøres på selve prosjektstedet. Dette inkluderer vanligvis gravearbeider, hjelpesystemer (forsyningstjenester), infrastruktur, fundamentering og andre underjordiske konstruksjoner. Hvis det er aktuelt, kan det også inkludere overjordiske strukturer som kjellere, parkeringsplasser, sokler og plattformer.

2. Komponenten utenfor stedet består av modulære enheter bygget på fabrikken og som deretter transporteres til og monteres på plattformen som er laget på stedet.

Hvordan fungerer byggingen utenfor stedet?

Det som skiller modulbygging fra tradisjonelle metoder, er at så mye som 80–90 % av den totale byggingen foregår på et kontrollert anlegg.

Når alle byggematerialer er bestilt og forhåndsskjært i henhold til designet, gjennomgår modulenheten 6 grunnleggende byggetrinn:

 1. Strukturell hovedkonstruksjon:
  De seks sidene av enheten bygges og sjekkes i henhold til sjekklister.
 2. Rammeverk:
  Vegger, gulv, vinduer og dører tar form.
 3. Montering:
  Vegg- og gulvprofiler, produsert på en annen stasjon, legges til enheten.
 4. Systemer (mekanikk, el, VVS):
  Mekaniske, elektriske og VVS-hjelpesystemer legges til.
 5. Utside:
  Enhetens utside ferdigstilles.
 6. Innside:
  Gulv, innredning, dekorasjoner og lister legges til for å danne en ferdig enhet som er klar til levering.