Modulbygg Gruppen AS er en uavhengig leverandør av nye kommersielle-industrielle modulbygg, mobile kontorer og sykehus  kjøp. Vi samarbeider med en rekke produsenter og leverandører fra Baltikum og Polen som konkurrerer om avtalermed oss, og vi er derfor i stand til å forhandle frem de beste prisene for kundene våre og utfører også upartiske kvalitetskontroller.

Modulbygg Gruppen AS leverer modulbyggtjenester for midlertidige, permanente kommersielle modulære strukturer. Kommersielle modulbygg er en spennende ny sektor innen byggebransjen som bringer fordelene med prefabrikering og modulbyggteknologi til de kommersielle byggemarkedene.Fremskritt innen disse teknologiene har gjort det mulig for prosjekteiere å oppnå et konkurransefortrinn gjennom økt produktivitet og høyere avkastning. Vi betjener markedene for generasjonsboliger, utdanning, næringsbygg, kontorer, detaljhandel, turisme og helsetjenester rundt om i Norge

Kommersielle modulbygg omfatter nesten alle typer bygg og brukergrupper unntatt eneboliger. Modulbygg Gruppen AS betjener grossistsegmentet av eneboligmarkedet for blandet bruk, nisje og feriesteder, samt samfunnsfellesskapsprosjekter for voksne. Våre produsenter har for øyeblikket mulighet til å bygge opp til tolv etasjer i høyden med tømmerkonstruksjon og elementer i massivt tre. Kommersielle modulbygg blir raskt en foretrukket byggleveringsmetode på grunn av sine iboende «grønne» byggemetoder samt designfleksibilitet, leveringshastighet, konstruksjonskvalitet ogmuligheten til å forkorte byggesyklusen og kontrollere kostander bedre.

Med over 10 års erfaring innen denne virksomheten kan Modulbygg Gruppen AS ta seg av alle deres prosjektbehov. Vi forhandler frem de beste prisene med flere produsenter og leverandører. Siden vi mottar reduserte priser fra våre leverandører som konkurrerer om avtaler med oss, kan vi ofte gi kundene våre et bedre tilbud enn noen andre i Norge.

Vi gir deretter kundene våre en upartisk vurdering av nyproduksjonsevne eller en grundig inspeksjon av tidligere eide bygninger. Vi overvåker design og teknikk. Vi håndterer alle typer nybygg og prosjektrenoveringer. Vi gjennomfører regelmessige kvalitetskontrollinspeksjoner. Vi organiserer all forberedelse på stedet, transport og installasjon. Vi håndterer også tillegg på stedet og eventuelle andre prosjektkrav.

Enten du trenger et midlertidig mobilt kontor eller kjøpe et permanent kompleks med flere enheter / flere etasjer, kan Modulbygg Gruppen AS møte dine behov hvor som helst i Norge og Skandinavia.

Primary Color
default
color 2
color 3
color 4
color 5
color 6
color 7
color 8
color 9
color 10
color 11
color 12