VÅRE PRODUKTER

Eiendomsutviklingsprosjekter

Eiendomsutviklingsprosjekter

Vi tilbyr eiendomstjenester til kundene våre.

Markedsundersøkelse – svar på ulike spørsmål, som:

 • Hvilke områder foretrekker kundene når de skal kjøpe ny bolig?
 • Hvordan ser de nye boligprosjektene i et bestemt område ut (leiligheter, rekkehus, eneboliger)? Hvilke boligområder vil være salgbare i dette området?
 • Hvilke betingelser må et boligprosjekt oppfylle?
 • Hva er markedsprisene for eksisterende prosjekter i området? Hva er trendene med hensyn til markedspriser?
 • Hvem er konkurrentene? Hva mangler deres prosjekter? Hva kan være et konkurransefortrinn?

Modulbygg Gruppen AS vil så utarbeide videre dokumentasjon til kunden:

 • Arkitektur og planlegging– søknader om nødvendige tillatelser og godkjenninger, utarbeidelse av dokumentasjon, organisering av arkitekttegninger og situasjonsplaner for godkjenning.
 • Markedsføring – opprettelse av historier og konsepter for utviklingsprosjekter, utarbeidelse av markedskommunikasjonsplaner, organisering av salgsstøtte, promotering av utviklingsprosjekter, organisering av eventer for potensielle kunder.
 • Finansiering, budsjettering og kost/nytte-analyse
 • Administrasjon av eiendomsutviklingsprosess for modulær bygning
 • Meglingstjenester for utviklingsprosjekt – våre partnere har lang erfaring med eiendomssalg, og et dyktig team sikrer en målrettet salgsprosess som oppfyller forventningene. Vi overvåker kontinuerlig salgsaktivitet og oppfyllelse av prosjektets tidsplan.

Modulbygg Gruppen AS vil starte sitt første eiendomsutviklingsprosjekt i 2019 i Eidsvoll-området i Akershus, der vi utvikler tomannsboliger i henhold til vårt design- og modulære konsept.

Modulbygg Gruppen AS vil som utvikler fokusere på familiehus, individuelle hustomter med kommunikasjon, leilighetshus og rekkehus i Akershus.  Vår neste prosjekt med et utviklet modulbasert konsept vil være rekkehus med fem leiligheter.

Strategiske mål for Modulbygg Gruppen AS` eiendomsutvikling:

 • Konsentrasjon i hovedmarkedet –det norske markedet med fokus på Oslo-området.
 • Den årlige avkastningen for hvert nytt utviklingsprosjekt må være minst 15 %.
 • Fokus på utvikling av middels store eller store prosjekter (avhengig av markedsstørrelse: 5+ enheter) og egenkapitalinvesteringer på NOK 20 millioner.