Arkitektonisk og ingeniørmessig design

Tidlige designvurderinger og innlemmelse av modulær teknologi er avgjørende for å redusere de generelle design- og byggekostnadene.  Hovedgrunnen til at modulteknologi ikke brukes på flere prosjekter er arkitektens mangel på forståelse for eller kjennskap til modulære designprinsipper.  Vi samarbeider med deres arkitekt eller tilbyr designtjenester gjennom vårt nettverk av arkitekter som har erfaring med design av modulære strukturer.  Vi etterstreber et så effektivt og kostnadseffektivt design for prosjekt som mulig.  Vi vil fortsette å være involvert i designprosessen og overvåke de detaljerte produksjonsplanene etter hvert som de går gjennom tekniske avdelinger på den utvalgte modulfabrikken.

Modulgruppen AS` designteam ledes av våre interne arkitekt- og tegneteam, og følger prosjektenes kreative aspekter fra begynnelse til slutt. Ved hjelp av BIM-systemet Revit kan Modulgruppen AS` designteam effektivt generere innovative og inspirerende design for våre kunder. En senior prosjektingeniør settes til å lede hvert prosjekt. Vi har dyptgående erfaring fra samarbeid med kunders arkitekter.

Selv om behovene på hvert prosjekt varierer, kan vi tilby tjenester og støtte på områdene nedenfor. Vi forbereder:

  • arkitekttegninger og situasjonsplaner
  • utvikling av arkitektdesign med kundens arkitekt
  • byggetillatelsespakker
  • byggetegninger for modulene/modulbyggene
  • ventilasjons/varmetegninger for modulene/modulbyggene
  • el-tegninger for modulene/modulbyggene
  • rørledningstegninger for modulene/modulbyggene
  • brannsprinkler og brannalarmsystemer
  • spesifikasjoner og materialer
Primary Color
default
color 2
color 3
color 4
color 5
color 6
color 7
color 8
color 9
color 10
color 11
color 12