Våre tjenester

Prosjektledelse

Prosjektledelse

Modulbygg Gruppen AS kan representere eieren i en prosjektlederkapasitet og ta rollen som både byggeleder og prosjektoppsynsmann.

I tillegg til prosjektoppsynsoppgavene som er nevnt ovenfor, omfatter prosjektledelse styring og koordinering av prosjektimplementering, prosjektplanlegging, sikkerhetsadministrasjon, kundekontakt, kostnadsstyring, underleverandørstyring og ytelse, bemanning, inspeksjoner og oversikt over prosjektets ytelse med hovedentreprenør gjennom kontraktsutførelsen. Vår omfattende modulære byggeekspertise gjør det mulig for oss å håndtere prosjekter som blir ferdige til tiden og innenfor budsjettet.

Bygging med modulteknologi er noe «annerledes» for mange eiendomsutviklere, byggherrer og hovedentreprenører. Våre prosjektledelsestjenester og omfattende byggetjenester er utviklet for å gi våre kunder støtte, assistanse og kunnskap om hvordan man kan utnytte fordelene med Modulbygg Gruppen AS` teknologier på en pålitelig måte.

Under koordinering av vår prosjektleder har vi et stort team av erfarne fagfolk som arbeider med prosjektene våre. Gjennom hele prosjektets livssyklus (fra design og teknisk utvikling, leverandørvalg og innkjøp, produksjon, transport, installasjon og montering til endelig ferdigstillelse) tilbyr vi tilsyn og koordinering for å sikre at hvert prosjekt utføres i tide og i tråd med budsjett for kundene våre.