Kvalitet

Sikkerhets- og helsestyring

Sikkerhets- og helsestyring

Modulbygg Gruppen AS ser på sikkerhet og helse som den viktigste verdien når det gjelder å oppnå kontinuerlig, bærekraftig suksess.

Modulbygg Gruppen AS fremmer avansert sikkerhetsadministrasjon og byggeplassentrert sikkerhetsstyring med et sterkt fokus på overholdelse av grunnleggende prinsipper. Modulbygg Gruppen AS har opprettet et velutviklet sikkerhets- og helsestyringssystem gjennom sin helse- og helsestyringsorganisasjon. Det legger vekt på å øke bevisstheten om sikkerhet og helse blant sine ansatte gjennom opplæring og ulike praktiske programmer.

For å fremme en sikkerhetskultur og forhindre ulykker har Modulbygg Gruppen AS opprettet en uavhengig samarbeidsmodell som involverer byggeleder, byggespesialister og sikkerhetsansvarlige:

  • Byggeleder er ansvarlig for å sikre at sikkerhetsansvarlig kan utføre arbeidet på riktig måte ved å fremme en sikkerhetstankegang, utføre forhåndsinspeksjoner og forbedre arbeidsforholdene.
  • Byggespesialister er ansvarlige for å gjennomgå byggeplanen i tillegg til å sjekke fremgang, trinn, struktur og sikkerhetsplanleggingen for å unngå sikkerhetsproblemer.
  • Sikkerhetsledere er ansvarlige for å dyrke sine tekniske evner samtidig som byggeekspertene selv styrer sikkerheten for arbeidene de ansvarer for, med sikte på å oppnå målet om null ulykker.