Standard CLT-design

Lengde laminerte paneler
Nominell tykkelse (mm)PunktLagLamellstruktur (mm)Standard panelbredder (m)*Maksimale panellengder (m)*
LCLCLCL
60CLT60 L33202020    2.40 till 3.1013.80
80CLT80 L33302030    2.40 till 3.1013.80
90CLT90 L33303030    2.40 till 3.1013.80
100CLT100 L33304030    2.40 till 3.1013.80
120CLT120 L33404040    2.40 till 3.1013.80
100CLT100 L552020202020  2.40 till 3.1013.80
120CLT120 L553020202030  2.40 till 3.1013.80
140CLT140 L554020202040  2.40 till 3.1013.80
160CLT160 L554020402040  2.40 till 3.1013.80
180CLT180 L554030403040  2.40 till 3.1013.80
200CLT200 L554040404040  2.40 till 3.1013.80
160CLT160 L5/2530+304030+30    2.40 till 3.1013.80
180CLT180 L77302030203020302.40 till 3.1013.80
200CLT200 L77204020402040202.40 till 3.1013.80
240CLT240 L77304030403040302.40 till 3.1013.80
220CLT220 L7/2730+3030403030+30  2.40 till 3.1013.80
240CLT240 L7/2740+4020402040+40  2.40 till 3.1013.80
260CLT260 L7/2740+4030403040+40  2.40 till 3.1013.80
Krysslaminerte paneler
Nominell tykkelse (mm)PunktLagLamellstruktur (mm)Standard panelbredder (m)Maksimale panellengder (m)
LCLCLCL
60CLT60 C33202020    2.40 till 3.1013.80
80CLT80 C33302030    2.40 till 3.1013.80
90CLT90 C33303030    2.40 till 3.1013.80
100CLT100 C33304030    2.40 till 3.1013.80
120CLT120 C33404040    2.40 till 3.1013.80
100CLT100 C552020202020  2.40 till 3.1013.80
120CLT120 C553020202030  2.40 till 3.1013.80
140CLT140 C554020202040  2.40 till 3.1013.80
160CLT160 C554020402040  2.40 till 3.1013.80
            
            
Maksimale mål for hovedelementer 13800 x 3100 x 260 mm
Minstemål for hovedelementer 6000 x 2400 x 60 mm
Spesielle CLT-elementdesign er tilgjengelig på forespørsel
            

Designskjemaer

Strukturelt system, ettspenns takbjelke
Forutsetninger for bestemmelse av tillatte takbelastninger
Bruksklasse 1 à kdef = 0,8
Kategori nyttelast: A, B à kmod = 0,8
Paneldødvekt hensyntatt i skjemaetEn forenklet vibrasjonsanalyse vil bli gjennomførtqk = g2k + nk [kN/m2]gk2 = takkoppbygging [kN/m2]nk = nyttelast [kN/m2

Bredde mellom støtter

De viste skjemaene gjelder det foreløpige designet og erstatter ikke strukturelle beregninger.

Primary Color
default
color 2
color 3
color 4
color 5
color 6
color 7
color 8
color 9
color 10
color 11
color 12