Kvalitet

Teknisk Sikkerhet

Teknisk sikkerhet

Tekniske sikkerhetsproblemer forårsaket av hensynsløs gjennomgang eller kontroll av strukturelle og andre tekniske forhold, inkludert feil i byggemetoder, krever stor oppmerksomhet på byggeplassene.  Modulbygg Gruppen AS håndterer denne problemstillingen gjennom sitt «trafikksignalsystem» for sikkerhet. Selskapet klassifiserer sikkerhetsstyringsnivået for hvert prosjektområde som grønt, gult eller rødt, noe som forbedrer tilsynet med eventuelle brudd på selskapets obligatoriske sikkerhetsregler.