Etter hvert som aksepten for prefabrikering og modulbygging fortsetter å vokse i det kommersielle byggemarkedet, ønsker stadig flere arkitekter, investorer og prosjekteiere å ha bygningssystemteknologi integrert i sine prosjekter. Mange av disse fagpersonene og deres entreprenører har minimal eller ingen erfaring med modulbygging.

Modulgruppen AS er en erfaren modultjenestetilbyder som tilbyr en rekke tjenester som bygningssystemkonsulenter.   Vi tilbyr rådgivning, ledelse og byggetjenester innen planlegging, stedsanalyse, finansiell analyse, design, byggesystemrådgivning og forarbeidstjenester.

Vi kan tilby tjenester og bistand på et hvilket som helst område dere skulle ønske, eller være involvert i hele prosessen fra prosjektunnfangelse til bygging.  Vi vil samarbeide med deres arkitekter og entreprenører eller gi dere tjenestene dere trenger gjennom våre ansatte og nettverk av erfarne arkitekter, fabrikker og entreprenører.  Målet vårt er å styre prosjektet deres gjennom modulbyggeprosessen, for best å utnytte tilgjengelig teknologi og tilhørende fordeler for å maksimere prosjektets investeringsavkastning.

Modulgruppen AS jobber for effektivt å integrere modulteknologier i våre kunders byggeprosjekter.  Vi kombinerer våre mangeårig erfaring på området med innovasjon, fantasi og praktisk forståelse for å nå dette målet.

Modulgruppen AS` avdeling for byggetjenester har nødvendig erfaring og ressurser til å navigere gjennom den unike prosessen med modullevering og installasjon av permanente bygninger. Som mangeårig forhandler av modulære bygninger har vi etter hvert forstått kravene som gjelder for teknikk, transport og rigging, samt designhensyn ved bruk av modulære permanente bygninger. Etter hvert som byggenes størrelse og prosjektenes kompleksitet økte, ansatte vi fagfolk med kompetanse og erfaring fra tradisjonell bygging på stedet. Vi definerer arbeidets omfang klart og informerer dere om prosessen knyttet til modulbyggingen. Vårt fokus er alltid på kundene våre gjennom proaktiv kommunikasjon, samarbeid, den nyeste teknologien og godt gammeldags hardt arbeid.

Modulgruppen AS tilbyr fullstendige prosjekttjenester, inkludert utvikling av byggesteder, fundamentering, landskapsarbeid, parkeringsplasser/asfaltlegging og mer over et bredt spekter av bransjer og har omfattende kunnskaper om teknisk utvikling, spesifikasjon og vedlikeholds- og konstruksjonskrav knyttet til prosjekter av så godt som enhver størrelse og enhver type kompleksitet.

Våre modulære bygninger er designet for å møte hver kundes behov i alt fra spesifikasjoner til estetikk. Vi er spesialister på:

  • forhåndsplanlegging og analyse av modulprosjekter
  • arkitektonisk og ingeniørmessig design
  • beregning og budsjettering
  • prosjektledelse
  • generell entreprenør-/byggvirksomhet
  • tilsyn og konsulentvirksomhet på modulprosjekter
  • organisering av fabrikering av modulære bygninger
  • transport og installasjon av modulære bygninger
  • flytting, vedlikehold og oppussing
Primary Color
default
color 2
color 3
color 4
color 5
color 6
color 7
color 8
color 9
color 10
color 11
color 12